OOP prakticky: Substituce

…aneb měníme hodnoty proměnných!
24. 12. 2008

Jak budeme provádět substituci? Jednoduše, musíme v našem výrazu najít všechny proměnné stejného názvu a namísto těchto proměnných vrátit výraz, který je má nahradit. V podstatě na tom nic není. Ještě jedna otázka: budou mít metodu substituce všechny třídy? Vždyť substituovat budeme pouze proměnnou, takže by to svádělo k tomu napsat tuto metodu pouze semka. To by samozřejmě byla chyba. Pokud máme Proměnnou v Součtu, je jasné, že i tato Proměnná musí být nahrazena. Aby tato Proměnná mohla být nahrazena, musíme tu Proměnnou nejprve najít. To uděláme nejjednodušeji tak, že zavoláme metodu Substituce() u Součtu a ta zavolá metodu Substituce() jak na výraz A, tak na výraz B. Tím dosáhneme toho, že ať budeme třeba stovky zanořených Součtů, nakonec se dostaneme ke všech výrazům a všechny zkontrolujeme, jestli se náhodou nejedná o Proměnnou, kterou hledáme. Takže odpověď na původní otázku zní, že metodu Substituce() bude mít každý Matematický Výraz. Tam ji také definujeme.

  1: abstract class MatematickyVyraz
  2: {
  3:   public abstract MatematickyVyraz Derivace();
  4:   public abstract MatematickyVyraz Substituce(string NazevPromenne, MatematickyVyraz Hodnota);
  5:   public abstract MatematickyVyraz Kopie();
  6: }

Metoda bude mít dva argumenty: String reprezentující Název Proměnné, kterou hledáme a Matematický Výraz, kterým chceme nahrazovat. Implementace v jednotlivých třídách již bude triviální. Připomínám, že metoda bude vracet nový Matematický Výraz, takže v každém kroku musím vytvářet nové kopie objektů. Konstanta:

  1: public override MatematickyVyraz Substituce(string NazevPromenne, MatematickyVyraz Hodnota)
  2: {
  3:   return Kopie();
  4: }

Konstantu zřejmě nijak substituovat nemůžeme, vrátíme proto pouze kopii. Implementace v Proměnné:

  1: public override MatematickyVyraz Substituce(string NazevPromenne, MatematickyVyraz Hodnota)
  2: {
  3:   if(Nazev == NazevPromenne)
  4:     return Hodnota;
  5:   else
  6:     return Kopie();
  7: }

Nejprve zjistíme, jestli jsme našli proměnnou, kterou hledáme. Pokud ano, vrátíme předaný Matematický Výraz. Pokud ne, vrátíme také pouze kopii Proměnné. U Binárních výrazů bude situace stejná – vytvoříme vždy novou instanci daného výrazu a na vlastnosti A a B poštveme substituci. Implementace u Součtu:

  1: public override MatematickyVyraz Substituce(string NazevPromenne, MatematickyVyraz Hodnota)
  2: {
  3:   Soucet soucet = new Soucet();
  4:  
  5:   soucet.A = A.Substituce(NazevPromenne, Hodnota);
  6:   soucet.B = B.Substituce(NazevPromenne, Hodnota);
  7:  
  8:   return soucet;
  9: }

Rozdíl:

  1: public override MatematickyVyraz Substituce(string NazevPromenne, MatematickyVyraz Hodnota)
  2: {
  3:   Rozdil rozdil = new Rozdil();
  4:  
  5:   rozdil.A = A.Substituce(NazevPromenne, Hodnota);
  6:   rozdil.B = B.Substituce(NazevPromenne, Hodnota);
  7:  
  8:   return rozdil;
  9: }

Součin:

  1: public override MatematickyVyraz Substituce(string NazevPromenne, MatematickyVyraz Hodnota)
  2: {
  3:   Soucin soucin = new Soucin();
  4:  
  5:   soucin.A = A.Substituce(NazevPromenne, Hodnota);
  6:   soucin.B = B.Substituce(NazevPromenne, Hodnota);
  7:  
  8:   return soucin;
  9: }

Podíl:

  1: public override MatematickyVyraz Substituce(string NazevPromenne, MatematickyVyraz Hodnota)
  2: {
  3:   Podil podil = new Podil();
  4:  
  5:   podil.A = A.Substituce(NazevPromenne, Hodnota);
  6:   podil.B = B.Substituce(NazevPromenne, Hodnota);
  7:  
  8:   return podil;
  9: }

A to je všechno. Vyzkoušíme.

  1: static void Main(string[] args)
  2: {
  3:   Konstanta a = new Konstanta(10);
  4:   Konstanta b = new Konstanta(20);
  5:  
  6:   Promenna x = new Promenna("x");
  7:   Promenna y = new Promenna("y");
  8:  
  9:   Soucet soucet = new Soucet(a, x);
 10:   Soucin soucin = new Soucin(b, y);
 11:  
 12:   Rozdil rozdil = new Rozdil(soucet, soucin);
 13:  
 14:   Console.WriteLine("Před substitucí: {0}", 
 15:     rozdil.ToString());
 16:  
 17:   Console.WriteLine("Po substituci [x => 666]: {0}", 
 18:     rozdil.Substituce("x", new Konstanta(666)).ToString());
 19:  
 20:   Console.WriteLine("Po substituci [x => 666; y => 33]: {0}", 
 21:     rozdil.Substituce("x", new Konstanta(666)).Substituce("y", new Konstanta(33)).ToString());
 22:  
 23:   Console.WriteLine("Po substituce [x => (10 + 20)]: {0}", 
 24:     rozdil.Substituce("x", new Soucet(a, b)).ToString());
 25:  
 26:   Console.Read();
 27:  
 28:   /*
 29:   Výstup z programu:
 30:   
 31:   Před substitucí: ((10 + x) - (20 * y))
 32:   Po substituci [x => 666]: ((10 + 666) - (20 * y))
 33:   Po substituci [x => 666; y => 33]: ((10 + 666) - (20 * 33))
 34:   Po substituce [x => (10 + 20)]: ((10 + (10 + 20)) - (20 * y))
 35:   */
 36: }